Novi natječaji za misiju Tlo programa Obzor Europa u 2024.

Living Lab za zdravlje tla financirani su od strane Horizon Europe – kooperacijski projekti poljoprivrednika I znanstvenika

Lokacija: Online (Zoom) i on-site (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Paviljon 6, Velika vijećnica)


Mađarska agencija za inovacije u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, Agencijom za mobilnost i programe Europske unije, Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim tloznanstvenim društvom  12. lipnja 2024. godine u okviru projekta NATI00NS organizira zajednički događaj na temu Novi natječaji za misiju Tlo programa Obzor Europa u 2024.

Cilj događaja je informiranje potencijalnih prijavitelja o natječaju HORIZON-MISS-2024-SOIL-01, koji je otvoren od 8. svibnja 2024. do 8. listopada 2024., i o načelima struke vezanim za zdravlje tla i uspostavljanje živih laboratorija.

Projekt NATI00NS, financiran u okviru poziva HORIZON-MISS-2021-SOIL-02, koordinira Sveučilište Aarhus (Danska). Projekt djeluje kao glasilo Misije o tlu (‘Soil Mission’): dijeli strukovne informacije i informacije o pozivima između nacionalnih i regionalnih dionika, omogućuje pristup materijalima za izgradnju kapaciteta, pokreće rasprave o najboljim živim laboratorijima za rješavanje regionalnih potreba tla i promiče rano umrežavanje između živih laboratorija u prekograničnim područjima.

Događaju može fizički prisustvovati 60 sudionika, a ostali sudionici mogu pratiti događaj online. Za daljnja pitanja, slobodno nas kontaktirajte na natioons@niu.hu. Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici NATI00NS (https://www.nati00ns.eu/).

FEEDBACK SURVEY

Dnevni red

Vrijeme Tema / Izlagač
9:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:10 Uvodni pozdravi
10:10 - 10:30

Stanje, izazovi i opasnosti uzgoja poljoprivrednih kultura na urbanim tlima

prof. dr. sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, dekan

10:30 - 10:50

Uvod u misiju Tlo programa Obzor Europa

Ivan Munjin, nacionalna osoba za kontakt za misije EU-a, AMPEU

10:50 - 11:10

Prezentacija novih natječaja za 2024. za misiju Tlo

Terez Szabó, Mađarska agencija za inovacije

11:10 - 11:30 

Popravak degradiranog tla uspostavljanjem konsocijacija šumskog drveća i poljoprivrednih kultura)

izv. prof. dr sc. Vladimir Ivezić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

11:30 - 11:50 Rasprava /Q&A
11:50 - 12:40 Pauza za ručak (sendviči)
12:40 - 13:05

Živi laboratorij u praksi Uspješan projekt misije Tlo u Hrvatskoj

Dóra Szlatényi, Discovery Centre Predstavnik projekta INBestSoil (TBC)

13:05 - 13:30

Mogućnosti potpore prijaviteljima - projekti NATI00NS i SOILL

Reka Paksi, Mađarska agencija za inovacije, NATI00NS

Dolinda Cavallo, ENoLL (TBC)

13:30 - 13:45

Nacionalni sustav podrške i Mjere za jačanje nacionalnog sudjelovanja u programima Europske unije

MZOM / AMPEU (TBD)

13:45 - 14:00 Rasprava / Q&A

Organizatori: Mađarska agencija za inovacije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Hrvatsko tloznanstveno društvo

National event
-
Online & Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Paviljon 6, Velika vijećnica

Organisers

Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ)
Sveučilištem u Zagrebu Agronomskim fakultetom