Misiunea Soluri Sustenabile A Uniunii Europene - Republica Moldova

Misiunea Soluri Sustenabile A Uniunii Europene - Republica Moldova
  • 13:30-16:30 EET (12:30-15:30 CET)
  • Sala Azurie, Academia de Științe a Moldovei, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 1, Chișinău, Republica Moldova

Misiunea UE pentru sol este una dintre noutățile programului de cercetare și inovare Orizont Europa pentru anii 2021-2027 și o mare oportunitate pentru toți cei interesați. Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”, în cadrul proiectului NATI00NS (https://nati00ns.eu/), împreună cu Academia de Științe a Moldovei, organizează un eveniment care va avea loc în data de 13 martie, în Sala Azurie din cadrul Academiei de Științe a Moldovei  oferind totodată și posibilitatea conectării online.

În cadrul acestui eveniment vom explora valoarea solurilor și vom înțelege importanța modelelor de gestionare a terenurilor în toate sectoarele și la diferite scale de acțiune (locală, regională, națională etc.) pentru a permite refacerea solurilor, contribuind în același timp la sisteme de producție și de consum cu emisii nete zero, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inteligente și circulare. Evenimentul își propune să prezinte principalele surse de finantare din domeniu, atât europene cât și naționale, ilustrând beneficiile implicării în apelurile Living Labs. În plus, vor fi prezenți reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Acest eveniment se adresează cercetătorilor, fermierilor, silvicultorilor și reprezentanților asociațiilor lor profesionale, consilierilor, managerilor și proprietarilor de terenuri, specialisti în dezvoltarea spațiului urban și amenajarea teritoriului, companiilor din sectorul alimentar și bioeconomiei, asociațiilor de consumatori, comunităților locale, industriilor culturale și creative, cetățenilor, organizațiilor societății civile, inclusiv ONG-urilor și reprezentanților guvernului.

Participanții interesați se vor putea înregistra în cadrul evenimentului, pe platforma online dedicată de matchmaking, unde vor putea apoi să se conecteze cu potențiali parteneri din diferite țări pentru a forma Living Labs și consorții.

Agenda

Time (EET) Session
13:30 - 14:00 Check-in & welcome coffee
Înregistrarea participanților
14:00 - 14:45

Bun venit la misiunea 100 LIVING LABS sau LIGHTHOUSES pentru
sănătatea solului din cadrul proiectului NATI00NS

Deschiderea evenimentului
Ion TIGHINEANU, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei
Vladimir BOLEA, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare
Elena Simina LAKATOS, Presedinte, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan”

Rattan LAL, Ohio State University, USA, membru al Consiliului pentru Dezvoltarea Alimentară și Agricolă Internațională - Importanța solurilor durabile pentru viitorul umanității

Sorin Dan CLINCI, Director, Institutul pentru Cercetări în Economie
Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” -Prezentarea proiectului NATIOONS

Boris BOINCEAN, Director, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp “Selecția”- Managementul durabil si rezilient in agricultura pentru asigurarea sanatatii solului

Leonid POPOV, Director, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”- Sanatatea solului -baza tranzitiei la un sistem de agricultura durabila

Introducere privind modul de organizare a activităților– informații practice pentru cele 4 subgrupuri tematice, prezentate de echipa NATI00NS 
Elena Simina LAKATOS,
presedinte, Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu „Ernest Lupan” - Informații despre misiunea solului și posibilitatea de a aplica pentru 48 milioane de euro pentru formarea unui LIVING LAB (LL) sau LIGHTHOUSE (LH

14:45 - 15:10 Experții prezintă caracteristicile LL&LH oferă o privire de ansamblu asupra activităților subgrupurilor tematice, aspecte legate de sănătatea solului și bune practici
15:10 - 15:30 Pauză de cafea și organizarea pe subgrupuri
15:30 - 15:50 Sesiune de implicare pe subgrupuri: agricultură; silvicultură; urban și industrial
Format world café în care participanții vor fi împărțiți în 4 subgrupuri în funcție de expertiză și interesul acordat sectoarelor agricultură; silvicultură; urban și industrial
15:50 - 16:10 Feedback oferit de cele 4 subgrupuri tematice
Subgrupurile prezintă concluziile rezultate în urma sesiunilor lor de discuții cu privire la misiunea soluri sănătoase pentru 100 LL&LH (utilizând flipchart-ul)
16:10 - 16:30 Concluzii și sesiune de reflecție finală
Echipa NATI00NS reflectă asupra activităților și rezultatelor
Următorii pași pentru rețeaua NATI00NS:
- Recomandări pentru viitoarele consorții
- Noi idei pentru activitățile proiectului și pentru implicarea în misiunea 100 LL&LH pentru sol
 
16:30 - 17:30 Cina & închiderea evenimentului
National event
-
Chișinău, Republica Moldova

Organisers

IRCEM
Academia de Științe a Moldovei