Misiunea Soluri Sustenabile A Uniunii Europene - Romania

Misiunea Soluri Sustenabile A Uniunii Europene - Romania
  • Sala Forum, Grand Hotel Napoca, Strada Octavian Goga, Nr. 1, Cluj-Napoca, România
  • 9:00-13:00 EET (8:00-12:00 CET)

Misiunea UE pentru sol este una dintre noutățile programului de cercetare și inovare Orizont Europa pentru anii 2021-2027 și o mare oportunitate pentru toți cei interesați. Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară și Mediu “Ernest Lupan”, în cadrul proiectului NATI00NS (https://nati00ns.eu/) organizează un eveniment care va avea loc în data de 10 martie, în Sala Forum a hotelului Grand Hotel Napoca oferind totodată și posibilitatea conectării online.

În cadrul acestui eveniment vom explora valoarea solurilor și vom înțelege importanța modelelor de gestionare a terenurilor în toate sectoarele și la diferite scale de acțiune (locală, regională, națională etc.) pentru a permite refacerea solurilor, contribuind în același timp la sisteme de producție și de consum cu emisii nete zero, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inteligente și circulare. Evenimentul își propune să prezinte principalele surse de finantare din domeniu, atât europene cât și naționale, ilustrând beneficiile implicării în apelurile Living Labs. În plus, vor fi prezenți reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și ai Departametului de Dezvoltare Durabilă a Guvernului României.

Acest eveniment se adresează cercetătorilor, fermierilor, silvicultorilor și reprezentanților asociațiilor profesionale, consilierilor, managerilor și proprietarilor de terenuri, specialisti în dezvoltarea spațiului urban și amenajarea teritoriului, companiilor din sectorul alimentar și bioeconomiei, asociațiilor de consumatori, comunităților locale, industriilor culturale și creative, cetățenilor, organizațiilor societății civile, inclusiv ONG-urilor și reprezentanților guvernului.

Participanții interesați se vor putea înregistra în cadrul evenimentului, pe platforma online dedicată de matchmaking, unde vor putea apoi să se conecteze cu potențiali parteneri din diferite țări pentru a forma Living Labs și consorții.

Agenda

Time (EET) Session
09:30 - 10:00 Check-in & welcome coffee
Înregistrarea participanților
10:00 - 10:05 Deschiderea evenimentului
Elena Simina LAKATOS, Președinte IRCEM
Bun venit la misiunea 100 LIVING LABS sau LIGHTHOUSES pentru sănătatea solului din cadrul proiectului NATI00NS
10:05 - 10:15 Daniel BUDA, Vicepreședinte DG AGRI - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisia Europeană (TC)
10:15 - 10:30 Eduard CEPTUREANU, NCP - Comisia Europeană / Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Misiunea Soluri Sănătoase a Uniuni Europene
10:30 - 10:40 Paul Sorin LAZĂR, Director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Oficiul Judeţean CLUJ
Surse de Finanțare a Investițiilor Rurale pentru exercițiul financiar 2021-2027
10:40 - 10:50 Teodor RUSU, Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Director, Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj
Caracteristicile solurilor din România
10:50 - 11:00 Florin OANCEA, Director științific, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie
Modele de bună practică: Bioproduse pentru soluri sănătoase rezultate din procedee durabile de închidere a fluxurilor laterale din bioeconomie
11:00 - 11:20 Introducere privind modul de organizare a activităților – informații practice pentru cele 4 subgrupuri tematice, prezentate de echipa NATI00NS
Informații despre misiunea solului și posibilitatea de a aplica pentru 48 milioane de euro pentru formarea unui  LIVING LAB (LL) sau LIGHTHOUSE (LH)
11:20 - 11:40 Pauză de cafea și organizarea pe subgrupuri tematice (20 minute)
11:40 - 12:00 Sesiune de implicare pe subgrupuri: agricultură; silvicultură; urban și industrial
Format world café în care participanții vor fi împărțiți în 4 subgrupuri în funcție de expertiză și interesul acordat sectoarelor agricultură; silvicultură; urban și industrial
12:00 - 12:20 Feedback oferit de cele 4 subgrupuri tematice
Subgrupurile prezintă concluziile rezultate în urma sesiunilor lor de discuții cu privire la misiunea soluri sănătoase pentru 100 LL&LH (utilizând flipchart-ul)
12:20 - 12:30 Concluzii și sesiune de reflecție finală
Echipa NATI00NS reflectă asupra activităților și rezultatelor
Următorii pași pentru rețeaua NATI00NS:
- Recomandări pentru viitoarele consorții
- Noi idei pentru activitățile proiectului și pentru implicarea în misiunea 100 LL&LH pentru sol
12:30 - 13:00 Masa de pranz, închiderea evenimentului
National event
-
Forum Lounge, Grand Hotel Napoca, Cluj-Napoca, Cluj

Organisers

IRCEM