TOPRAK SAĞLIĞI VE MODERN BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ

TOPRAK SAĞLIĞI VE MODERN BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ

EIT Food ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında düzenlenen TOPRAK SAĞLIĞI VE MODERN BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ etkinliği, 16 Mayıs 2024 tarihinde Altın Yunus Hotel & Spa, Çeşme, İzmir, Türkiye'de gerçekleşecektir.
Nati00ns, “2030’a kadar toprak sağlığının tesis edilmesi” hedefini benimseyen ve bu doğrultuda 100 “yaşam laboratuvarı” ve “deniz feneri”nin kurulmasına öncülük eden AB Toprak Misyonu’nun uygulanması doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Etkinlik hakkında

Etkinlik, AB üye ve asosiye ülkelerinde toprak sağlığı sorunları ve dayanıklılık stratejileri konusunda farkındalığı artırmayı, bilgi yaymayı ve yapıcı diyaloğu teşvik etmeyi amaçlıyor.
Etkinlik programında, toprak ve bitki uzmanlarının güncel sorunları ele alacağı konuşmalar ve tartışma oturumları ile Ulusal İrtibat Noktası’nın katılım göstereceği AB Toprak Misyonu ve Yaşam Labaratuvarı hakkında bilgilendirme oturumuna yer verilmiştir. 

Kimler katılmalı?

  • Araştırmacılar
  • Çiftçiler, arazi sahipleri ve tarımsal üretim yapan işletmeler
  • Mesleki Derneklerin Temsilcileri
  • Yerel yönetim paydaşları
  • Kentsel Mekan Geliştirme ve Arazi Planlama Uzmanları
  • Gıda ve Biyoekonomi Şirketleri
  • Tüketici Dernekleri ve Yerel Topluluklar
  • Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
  • Sivil Toplum Kuruluşları 
  • Hükümet Temsilcileri

Etkinliğe katılmak ister misiniz?

Etkinliğe kaydolup AB Toprak Misyonu hedeflerine giden yolda bize katılın:
 

Geri Bildirim Anketi

 

Program

1. Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu
09:00-09:20

Açılış Konuşmaları 

Paula Hafner / Ahmet Yiğitbaşı (YU, Mütevelli Heyet Başkanı) / Prof. Dr. Levent Kandiller (YU, Rektör) / Prof. Dr. İsmail Türkan (YU, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Dekan)

09:20-10:00

AB Misyonu "Avrupa için Toprak Sağlığı" ve Yaşam Laboratuvarlarının Kilit Özellikleri

Çınar Adalı Öner,  Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre alanı Ulusal İrtibat Noktası, TÜBİTAK

10:00-10:20

Toprak Sağlığı Çağrısı ve NATI00NS Destek Araçları

Paula Hafner / EIT Food

10:20-10:50

İnsanlarda Gizli Açlık Probleminin Azaltılmasında Agronomik ve Genetik Çözümler

Prof. Dr. İsmail ÇAKMAK, Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

10:50-11:10 Ara

 

2. Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu
11:10-11:40

Yeni Nesil Biyopestisitler ve Biyoteknoloji

Prof. Dr. Umut Toprak, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

11:40-12:00

Dijital Gelecekte Tarım ve Yaşam Laboratuvarı Konsepti

Yener Mercanköşk – İzmir Ticaret Borsası

12:00-12:30

Bitki Beslemede Yeni Bir Yaklaşım: Nanomateryaller 

Prof. Dr. İsmail Türkan (Yaşar Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı)
 

12:30-13:30 Öğle Yemeği 

 

3. Oturum Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Türkan
13:30-14:00

Organik Tarımda Toprak Verimliliği ve Zararlılarla Mücadele Yöntemlerinde Vermikültür ve Etkin (Faydalı) Mikroorganizma Ürünlerinin Kullanılmasının Rolü

Dr. Fariz Alekberov (Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi)

14:00-14:20

Toprağın Korunmasında ve Verimliliğinin Artırılmasında Münavebeli Ekimin Önemi

Dr. Dünya İsayeva (Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi)

14:20-14:40

Toprak ve Bitki Sağlığı     

Melissa Commellas / EIT Food

14.40 -15.00  kahve Molası

 

4.Oturum Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel
15:00-15.40

Toprak ve Bitkisel Verimliliğin artırılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Tanzer Bilgen / Doktar, Kurucu 

15:40-16:00

Toprak Sağlığı Konusunda Kurum-Üretici ve Girişimci İş birlikleri

Şeref İyiuyarlar 

Farmer 

16:00-16:20

90. Yılında Tarımsal Yükseköğretimde Akreditasyon.     

Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı & Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü)

16:20-16:40

Tarımda Küresel İklim Değişikliği ve Biyoteknoloji 

Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK, Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

16:40-17.00 Kapanış

Geri Bildirim Anketi

National event
-
Altın Yunus Hotel & Spa, Çeşme, İzmir

Organisers

EIT Food
AGRIEU
YASAR