Nacionalni angažman u EU misiji za zemljište 2024: Crna Gora ka održivoj budućnosti

Nacionalni angažman u EU misiji za zemljište 2024: Crna Gora ka održivoj budućnosti

Događaj je dio inovativnog projekta "Aktivnosti nacionalnog angažovanja za podršku Misiji 'Sporazum o zemljištu za Evropu' - 100 živućih laboratorija i svetionika" (NATI00NS), koji teži da unaprijedi strategije upravljanja zemljištem širom Evrope. Ovaj skup nudi jedinstvenu priliku da se iz prve ruke upoznate sa ključnim inicijativama Evropske unije, učestvujete u oblikovanju rješenja za održivo upravljanje zemljištem i izgradite međunarodne kontakte.

Ovaj skup ima za cilj da poveća svijest o ovoj misiji EU među ključnim akterima na nacionalnom i regionalnom nivou, pružajući pristup kvalitetnim materijalima i informacijama, i podstičući dijalog o uspostavljanju optimalnih živućih laboratorija čime bi se zadovoljile regionalne potrebe. Takođe, događaj ima za cilj da poveže međuregionalne klustere živućih laboratorija i pripremi učesnike za apliciranje na konkurse Evropske komisije koji se odnose na zdravlje zemljišta. Sesije su dizajnirane da okupe predstavnike različitih sektora i demonstriraju prednosti učešća u aktivnostima Misije EU.

Na događaju će se diskutovati i o specifičnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava, nudeći vam priliku da direktno doprinesete strategijama koje će oblikovati budućnost. Ne propustite priliku da se angažujete, učite od najboljih i pomognete u kreiranju održive budućnosti. Prijavite se i budite dio koraka koji vodi ka zelenijoj i prosperitetnijoj Evropi!

FEEDBACK SURVEY

Vrijeme Panelista Tema
12:00-12:10 Prof. dr Aleksandra Martinović
Centar izvrsnosti (FoodHub)
Uvodna riječ i dobrodošlica
12:10- 12:30 Marija Vagić
Institut Biosense
Misija Evropske Unije “Sporazum o zemljištu za Evropu”
12:30 - 13.10 Vladislava Grbovic
Institut Biosense
  • Živuće laboratorije i svetionici znanja za zdravlje zemljišta
  • Tematski fokus poziva za Živuće laboratorije u 2024. Godini
  SESIJA: Zemljište, Crna Gora, održivost i budućnost: izazovi i perspektive
13:10-14:00 Dr Valerija Madžgalj (Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane)

Značaj zemljišta i održivog upravljanja zemljištem za poljoprivredu i proizvodnju hrane

Dr Dejan Jančić (Centar za ekotoksikološka ispitivanja) Metoda sekvencijalne ekstrakcije metala - prostorna raspodjela kontaminacije zemljišta u Crnoj Gori
 

Mr Milena Mugoša (Plantaže)

Održivo upravljanje zemljištem:prakse kompanije Plantaže
14:00-14:30 Maša Ilinčić Centar izvrsnosti (FoodHub) Sesija angažovanja i diskusija
14.30 Ručak za sve učesnike  
National event
-
Online & Univerzitet Donja Gorica, sala "Vizija"

Organisers

Biosense Institute
Center of Excellence for Food Safety Risk Assessment-FoodHub